MFC เปิดตัวกองทุน “MRENEW-SSF” ลงทุนธุรกิจพลังงานยั่งยืนทั่วโลก

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการ หรือ MRENEW-SSF เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) เน้นลงทุนด้านพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดจำหน่าย 22 พ.ย. 64 วันแรก โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่มีกำหนดอายุโครงการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เผยว่า บลจ.MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารความมั่งคั่งที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนมากมายและนำเสนอประเภทการลงทุนใหม่ ๆอยู่เสมอมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนให้ครอบคลุม

ซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในช่วงปลายปีที่กองทุน SSF และ RMF จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจาก MRENEW-SSF ที่เปิดใหม่นี้ บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีอีกหลายกองที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการลงทุนที่หลากหลาย

โดย MRENEW-SSF เป็น share class ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากกองทุน MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที่ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คำนึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อนึ่งกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5 globe Morningstar sustainability rating

นอกจากกองทุน MRENEW-SSF บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการลงทุนทั้งกองทุน SSF เช่น กองทุน MGFSSF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม่ำเสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund, กองทุน M-MIDSMALL-SSF : ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและเติบโตสูง และกองทุน MCHINASSF : ลงทุนในหุ้นจีน A Shares ที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี คุณภาพดี และ ณ ระดับมูลค่าที่เหมาะสม ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares

หรือสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนที่ดีหลังเกษียณ บลจ.MFC มีกองทุน RMF ที่ผลงานโดดเด่นให้เลือกลงทุนเช่นกัน ได้แก่กองทุน MGFRMF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม่ำเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

โดย บลจ.MFC เข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ทุกกองทุนสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น MFC WEALTH ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ บลจ.MFC ได้แค่เพียง 100 บาท แถม บลจ.MFC ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่าน MFC WEALTH ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

พิเศษสุดสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF กับ บลจ.MFC ครบทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับของรางวัล คือ หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 100 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการ หรือ MRENEW-SSF เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) เน้นลงทุนด้านพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดจำหน่าย 22 พ.ย. 64 วันแรก โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่มีกำหนดอายุโครงการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เผยว่า บลจ.MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารความมั่งคั่งที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนมากมายและนำเสนอประเภทการลงทุนใหม่ ๆอยู่เสมอมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนให้ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในช่วงปลายปีที่กองทุน SSF และ RMF จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจาก MRENEW-SSF ที่เปิดใหม่นี้ บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีอีกหลายกองที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการลงทุนที่หลากหลาย โดย MRENEW-SSF เป็น…