TPS เดินหน้าประมูลงานใหญ่ หนุนผลงานปีนี้โต 15-20%

บอร์ด TPS ใจดีสั่งจ่ายปันผลปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 65 เดินหน้าประมูลงานใหญ่ทั้งภาครัฐ-เอกชนอย่างต่อเนื่อง ฟาก “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุตุน Backlog กว่า 1,200 ล้านบาท มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตที่ 15-20% จากปีก่อน

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าประมูลงานใหม่ทั้งในส่วนของโครงการภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ภายหลังที่ได้รับงานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินของโครงการ Saphan Project (Underground Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์กับบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับ Verge Digital Infrastructure Pte.,Ltd. (Singapore) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

สำหรับธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตีภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจะให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร หรือ Managed Security Service (MSS) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

“ในปี 65 บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าประมูลงานที่มีขนาดใหญ่อีกหลายโครงการตามการเปิดให้เข้าร่วมประมูลโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คาดว่าจะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog อยู่ในมือกว่า 1,200 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ โดยมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งยังสนับสนุนรายได้ปีนี้ให้เติบโตตามเป้าที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 26,879,989.76 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 7 เมษายน 2565

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 589.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 38.74 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 197.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.13 ล้านบาท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

บอร์ด TPS ใจดีสั่งจ่ายปันผลปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 65 เดินหน้าประมูลงานใหญ่ทั้งภาครัฐ-เอกชนอย่างต่อเนื่อง ฟาก “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุตุน Backlog กว่า 1,200 ล้านบาท มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตที่ 15-20% จากปีก่อน นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าประมูลงานใหม่ทั้งในส่วนของโครงการภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ภายหลังที่ได้รับงานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินของโครงการ Saphan Project (Underground Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์กับบริษัท แอล เอ็กซ์…